Inne

Umowa co to jest umowa deweloperska

Umowa - co to jest umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania

Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-25 Inne

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Jakie są reguły przechowywania dokumentów

Jakie są reguły przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

Pracownik w koronawirus jak udoskonalać

Pracownik w koronawirus jak udoskonalać zatrudnienie w dobie koronawirusa? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wcześniej drzewiej zapomniany. Zmienia.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-24 Inne

wieloletnia prognoza finansowa wzór Oszustwa

wieloletnia prognoza finansowa wzór. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

Umorzenie opłaty jednostki Podstawą

Umorzenie opłaty jednostki. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych

Zmniejszenie stanu posiadania niskocennych środków trwałych. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

wieloletnia prognoza finansowa przykład to

wieloletnia prognoza finansowa przykład to Prognozowanie kroczące. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego dodatkowo spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-17 Inne

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie wizy wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców dodatkowo nowe schematy postępowania organów i instytucji państwowych,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-06-04 Inne