Inne

co oznacza Tarcza antykryzysowa zwolnienie

co oznacza Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki wypada spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc w zakresie opłat.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-26 Inne

COVID19 Rozwiązywanie sytuacji problemowych

COVID-19 Rozwiązywanie sytuacji problemowych oraz spornych związanych z wystąpieniem epidemii od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - podobnie poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że poprzednio obecnie wypada zapoznać się z nowymi rozwiązaniami tak aby bezpiecznie spełnić wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, którzy na razie nie stosowali narzędzi elektronicznych.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-16 Inne

Prawo medyczne odpłatność za leki Błąd w sztuce

Prawo medyczne odpłatność za leki. Błąd w sztuce lekarskiej, również w zakresie diagnozy, jakże i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednakże osoby, których wcięcie zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, w jaki sposób właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jakim sposobem uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy tak jak szerokiego grona pracowników służby.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-04 Inne

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie Status prawny

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie. Status prawny pracowników samorządowych został specjalny odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-05-02 Inne

Postępowania konsensualne i szczególne

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, kiedy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych czyli oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-30 Inne

umowa leasingu bez vin W obrocie gospodarczym tuż przy

umowa leasingu bez vin. W obrocie gospodarczym tuż przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje dodatkowo tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a odtąd obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-30 Inne

Kiedy możesz zastosować zwolnienie na rzecz używanego

Kiedy możesz zastosować zwolnienie na rzecz używanego mieszkania? Kasa fiskalna a obrót lokalami i wyposażeniem Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna rodzaj inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy niejednokrotnie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-17 Inne

Zasady polityka rachunkowości Obowiązek wykazywania w sprawozdaniu

Zasady (polityka) rachunkowości. Obowiązek wykazywania w sprawozdaniu informacji niefinansowych. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne za miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zyskania albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-17 Inne

Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo traktować stawkę

Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo traktować stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz zasady prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo również - jakim sposobem prawidłowo usztywnić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-16 Inne

Pomoc de minimis w świetle nowelizacji

Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13.06.2019 r to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. dodatkowo poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-07 Inne