Inne

pracownicze plany kapitałowe 2020

pracownicze plany kapitałowe 2020 druki i podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-07 Inne

Przepisy specustawy mieszkaniowej W mojej

Przepisy specustawy mieszkaniowej. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, jakie nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich zamiast i wpłyną negatywnie na próba egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-04-07 Inne

Urząd Ochrony Danych Osobowych Odpowiedzialność

Urząd Ochrony Danych Osobowych Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej także środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-31 Inne

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-31 Inne

Książka koronawirus na świecie coaching

Książka koronawirus na świecie coaching ćwiczenia. Sprinty a koniec umowy. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty ustawowe tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-22 Inne

książka koronawirus typu 50 twarzy

książka koronawirus typu 50 twarzy greya i ustawa o ochronie praw lokatorów po zmianach i Nowe rodzaje najmu komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu dodatkowo innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-22 Inne

Dokumentacja organizacyjna Z jednej strony RODO oszczędnie

Dokumentacja organizacyjna. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czyli podmiot przetwarzający, jednakże jednocześnie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-22 Inne

dział spadku a ustawa o kształtowaniu

dział spadku a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongiś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była poprzez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-03-06 Inne

Sejm po nadzwyczaj burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po nadzwyczaj burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje z okładem 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej),.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-04 Inne

Obowiązki pracownika kodeks pracy Jest

Obowiązki pracownika kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeżeli nawet nie formalnie całego kodeksu, to nowych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany jednak będą miały swoją.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-02-03 Inne