Inne

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe kodeks

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeśli nawet nie formalnie całego kodeksu, to innowacyjnych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-17 Inne

spis inwentarza i spis majątku upadłego

spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości czy upadłość konsumencka dotyczy również zaległości podatkowych w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-13 Inne

Prosta Spółka Akcyjna Zarząd – kompetencje i zasady

Prosta Spółka Akcyjna Zarząd – kompetencje i zasady funkcjonowania i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowoczesny typ zamkniętej spółki.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-13 Inne

Rodzaje egzekucji z nieruchomości i podatki w praktyce

Rodzaje egzekucji z nieruchomości i podatki w praktyce notarialnej. Kiedy w wyższym stopniu opłacalne jest dochodzenie opłaty samodzielnie. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu aktywności gospodarczej.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-08 Inne

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji płacowej 2019

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji płacowej 2019. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-03 Inne

Dla omawianych przypadków są przedstawione

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od momentu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-03 Inne

Ordynacja podatkowa 2019 Unimex Koszty oczyszczania ścieków

Ordynacja podatkowa 2019 Unimex. Koszty oczyszczania ścieków. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno wyobrażenie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-03 Inne

Ochrona konsumenta na międzynarodowym rynku finansowym

Ochrona konsumenta na międzynarodowym rynku finansowym. Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych czyli innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie),.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2020-01-03 Inne

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu ważność

Rodzaje egzekucji z nieruchomości. Dokumenty składane w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-11 Inne

Zasady polityka rachunkowości Koszty działalności produkcyjnej

Zasady polityka rachunkowości. Koszty działalności produkcyjnej. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-11 Inne