Inne

Proces tworzenia budżetu kontraktu Podstawowym

Proces tworzenia budżetu kontraktu. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-10 Inne

Bezskuteczność innych czynności dokonanych przez

Bezskuteczność innych czynności dokonanych przez upadłego. Ciężar wspomagania procesu. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-10 Inne

Składnik aktywów niepieniężnych Kalkulacja kosztów

Składnik aktywów niepieniężnych. Kalkulacja kosztów usług. Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. W artykule zostaną omówione zadania dotyczące kosztów aktywności.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-10 Inne

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku stabilnego służącym między innymi do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy żywioł majątku stałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-12-10 Inne

instrukcja gospodarowania odpadami

instrukcja gospodarowania odpadami zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki realizowania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia powinno się szukać w OdpadyU. Powyższa określenie odpadów komunalnych oznacza, że odpady komunalne mogą ukazać się w gospodarstwach domowych,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-11-27 Inne

Dokumentacja w sprawach związanych

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019 roku. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy,.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-11-27 Inne

świadectwo pracy przed zakończeniem pracy

świadectwo pracy przed zakończeniem pracy i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie zysków zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda zapobieżenie z progresją peryfraza przykładów Metoda zaliczenia wyrażenie omowne przykładów Ulga abolicyjna reguły jej.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-11-27 Inne

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Ustawa o zasadach finansowania nauki. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znowelizowana.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-11-22 Inne

telefoniczne biuro obsługi klienta nc Uczestnicy artykułu

telefoniczne biuro obsługi klienta nc+. Uczestnicy artykułu o obsłudze klienta poznają reguły i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy także marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam również umiejętności z obszaru komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla uczestników: Zwiększenie zasięgu odbiorców przy wykorzystaniu bezpłatnych dodatkowo.

Zobacz więcej ...

foto

Dodany: 2019-11-04 Inne