Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania


Nowe prawo jakie sądy są Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co zawiera prawo własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT innymi słowy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.