lista płac


Artykył obejmuje wnikliwe wyrażenie omowne kodeksów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a również problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W artykule zaprezentowano normy tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zadania dotyczące: - obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego, - ustalania i treści regulaminu ZFŚS, - relacji pośród pojęciem aktywności socjalnej pracodawcy a definicją probierz socjalnego, - sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, - środków ochrony prawnej, - powstania i zakończenia aktywności funduszu. Rozważania przedstawione w lekturze poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i trybunałów apelacyjnych, również literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii opisano liczne przykłady i pożyteczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Artykył dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie aktywności socjalnej. Pogłębiona analiza przepisów prawa dodatkowo bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje zarówno pragmatyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w zakresie zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób uzyskiwania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, zasady zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.. normy dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych artykułów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i specyfikacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy również wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa - podejście biznesowe