outsourcing kadr


Od w sposób wydatny zmieniły się reguły wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca powinien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza kontynuować z przedtem zatrudnienia, w ciągu dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało również rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, jakie zawiera nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. W artykule w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe normy wystawiania świadectwa pracy, materie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy dodatkowo wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W artykule wnikliwie omówiono, w który sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić sens świadectwa pracy z uwzględnieniem m.in. informacji o skorzystaniu poprzez pracownika z upełnomocnień połączonych z rodzicielstwem. W lekturze opisano ponadto tabelaryczne zestawienie zmian w prawie pracy, jakie obowiązują od Zamieszczono także odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące interpretacji zmienionych przepisów. Pisarze omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemów. Czytelnicy odkryją tutaj także tekst kodeksu pracy po zmianach także wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy zależność świadectwa pracy oraz przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE