Upadłość i nowy kształt przygotowanej


Upadłość i nowy kształt przygotowanej likwidacji (pre-pack) umożliwi zrozumienie zasad zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli również na pogłębienie informacji dotyczącej nowy kształt przygotowanej likwidacji (pre-pack) przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.