od kiedy nowe prawo upadłościowe

Upadłość i nowy kształt przygotowanej

Upadłość i nowy kształt przygotowanej likwidacji (pre-pack) umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa również wyobrażenie konkretnych propozycji.